<h1>Saniter-Silikon</h1>

Saniter-Silikon

Saniter-Silikon

Knauf Saniter-Silikon germetiki

Tətbiq sahəsi

Keramik üzlük plitələr və kaşılar, ilk növbədə sanitar texnikası və nəm zonalarda tikişlər, çatlaqlar, bitişmələrin hermetikləşdirilməsi üçün tətbiq edilir.

Müxtəlif rəng çalarlarına malikdir.

Daxili və xarici işlər zamanı istifadə olunur.

Tətbiq prosesi aşağıdakı iş mərhələlərini əhatə edir:

  • Səthin hazırlanması.
  • Tərkibin çəkilməsi.

Sərf norması tikişin tipindən asılıdır. Tikiş yerinin eni və dərinliyi 10 mm olduğu zaman bir qablaşdırma 3 m tikiş yeri üçün yetərlidir.

Kütlə 6-8 gündən sonra quruyub istismar vəziyyətinə çatır.     
  • KNAUF-Saniter-Silikon hermetiki yüksək elastikdir.
  • Sukeçirməyəndir.
  • Göbələyin əmələ gəlməsinin qarşısını alır.
  • Meteodavamlıdır.
  • Qocalmaya məruz qalmır.

Göstəricilər

Qiymətlər

Qablaşdırılma

310 ml-lik gilizlərdə

Saxlama müddəti

27 ayadək

netty2012