<h1>KNAUF-lövhələr</h1>

KNAUF-lövhələr

KNAUF-lövhə (GKL)

KNAUF–adi gipskarton lövhə (GKL). Divarların üzlənməsi, arakəsmələrin, asma tavanların quraşdırılması, eləcə də, dekorativ və səsuducu məmulatların hazırlanması üçün inşaat-tamamlama materialıdır.

Irəli

KNAUF-lövhə, nəmədavamlı (GKLN)

Nəmədavamlı KNAUF-lövhə(GKLN) - yüksək rütubətli binalarda divarlarin üzlənməsi, arakəsmələrin, asma tavanların, qurulması, eləcə də, dekorativ və səsuducu məmulatların hazırlanması üçün üçün istifadə olunan inşaat-tamamlama materialıdır.

Irəli

KNAUF-lövhə, odadavamlı (GKLO)

Odadavamlı KNAUF lövhə (GKLO) divarların üzlənməsi, arakəsmələrin, asma tavanların, yanğından mühafizə təyinatlı örtük və konstruksiyalarının qurulması üçün açıq alovun təsirinə qarşı yüksək müqavimətli inşaat-tamamlama materialıdır.

Irəli

KNAUF-lövhə, nəmə və odadavamlı (GKLNO)

Nəmə və odadavamlı KNAUF-lövhə(GKLO yüksək rütubətə və odadavamlı divarların üzlənməsi, arakəsmələrin, asma tavanların qurulması üçün inşaat-tamamlama materialıdır.

Irəli
netty2012