<h1>İkisəviyyəli birləşdirici  60/27</h1>

İkisəviyyəli birləşdirici 60/27

İkisəviyyəli birləşdirici 60/27

Qabarit ölçüləri: 62x58x45 mm, qalınlığı 0,9 mm-dir. Hər bağlamada 100 ədəd olmaqla qablaşdırılır.

T 112 asma tavan karkasında daşıyıcı profillərin əsas profillərə bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulub.

TC 60/27 profili ilə tətbiq edilir.

netty2012