<h1>Torşəkilli şüşə parça</h1>

Torşəkilli şüşə parça

Torşəkilli şüşə parça

Torşəkilli şüşə parça

Torşəkilli şüşə parça

Suvaqlama işləri zamanı mümkün deformasiya yerlərində möhkəmləndirmə üçün tətbiq edilir.

Suvaqlama işləri zamanı hazır səthin yüksək keyfiyyətini və KNAUF texnologiyasına əməl olunmasını təmin edir.

Göstəricilər

Qiymətlər

Eni, mm

1000

Qablaşdırma

Rulon, 50 m

netty2012