<h1>PFT nasosları</h1>

PFT nasosları

Məhlul nasosu PFT ZP 3V S FU400

Hazır qarışıqın birbaşa iş yerinə ötürülməsi ücün.

Irəli

Məhlul nasosu PFT ZP 3 XXL

Hazır qarışığın birbaşa iş yerinə ötürülməsi üçün.

Irəli
netty2012