<h1>Özüyivaçan deşən şurup  LN</h1>

Özüyivaçan deşən şurup LN

Özüyivaçan deşən şurup LN

Özüyivaçan deşən şurup  LN

Özüyivaçan deşən şurup

Metal profillərin və ya lövhəşəkilli detalların (qalınlığı 0,7 mm-dək) bir-birinə bərkidilməsinə xidmət edir.

 

  • Əvvəlcədən deşilmə tələb etmir.
  • Metal profillərin və ya lövhəşəkilli detalların bir-birinə bərkidilməsi prosesində KNAUF texnologiyasına riayət olunmasını təmin edir.

 

netty2012