<h1>Gipskarton dübeli</h1>

Gipskarton dübeli

Gipskarton dübeli

Gipskarton dübeli

Metal dübeldir.

Müxtəlif materialların əvvəlcədən deşmədən gipskarton KNAUF lövhəyə (GKL, GKLN, GKLNO) bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulub.

Tətbiq prosesi

Əvvəlcə KNAUF lövhəyə (GKL, GKLN, GKLNO) dübelin özü burulub bərkidilir, sonra şurupun köməyi ilə dübelin korpusunda detal bərkidilir. 

  • Əvvəlcədən deşmə tələb etmir.
  • Müxtəlif materialların KNAUF lövhənin (GKL, GKLN, GKLNO) səthinə quraşdırılması prosesində bərkitmənin yüksək keyfiyyətini və KNAUF texnologiyalarına riayət olunmasını təmin edir.

netty2012