F 21

Gips əsaslı tökmə döşəmələr.

Tökmə gips dartaqlar əsasında komplekt sistem, eləcə də, KNAUF-Term plitə-lövhələri (F 231, F 235).

Tətbiq sahəsi

İstənilən döşənmənin (xalça, linoleum, keramik plitə-lövhə, parket və s.) altı üçün düz, üfüqi səthli bünövrənin qurulmasında istifadə olunur. Normal yüklənmə ağırlığı olan yaşayış, ofis və inzibati məkanlarda istifadə edilir. Döşəmənin istilik və səs izolyasiyası keyfiyyətlərinin artırılması üçün yararlıdır (izolyasiyanın qurulması zamanı). Hazırlama və tökmə, bir qayda olaraq, maşınla aparılır.

 • Tökmə təmas dartağı döşəmənin sıxılma və əyilməyə qarşı möhkəmliyini artırır.
 • Uzunömürlülük.
 • Odadavamlılıq.
 • Yüksək əmək məhsuldarlığı.
 • Tökmə qatın üzərində bir neçə saatdan sonra gəzmək imkanı.
 • Material ekoloji təmiz təbii mineraldan (gipsdən) hazırlanıb və tərkibində insan sağlamlığı üçün zərərli maddələr yoxdur.
 • Qarışığın tipi Boden 30 Boden 25 Boden 15
  Nominal qalınlıq

  >= 25

  10-35

  2-15

  Quru qarışığın sərfiyyatı 1 m², kq:  (qalınlıq 1 sm olduqda)

  19

  18

  16

  Məhlulla işləmə müddəti , dəq 60 dəq. 30 dəq. 30 dəq.
  Hazır məhlulun həcmi, l (100 kq quru qarışıqdan)

  ~ 53

  ~ 54

  ~ 63

  Dartağın üzərində gəzmək imkanı ~ 6 saatdan sonra ~ 5 saatdan sonra ~ 3 saatdan sonra
  Dartağın yüklənməsinə icazə verilir ~ 3 gündən sonra ~ 2 gündən sonra ~ 2 gündən sonra
  Səthin son üzlənməyə hazırlığı "Yüklə" bölməsində məl. vərəqinə bax

  1) Quruma müddəti dartağın qalınlığı və eləcə də, havanın temperaturu, rütubəti və hərkət sürətindən asılıdır! Dartağın hazırlanmasının ikinci günündən etibarən daimi havalandırma quruma prosesini sürətləndirir.

  2) Səthin plitələrlə üzlənməsi dartağın qalıq rütubəti <1,0 %, buxarizolyasiya örtüyü və parketlə üzlənməsi isə < 0,5 % oduqda həyata keçirilə bilər.

  Komplekt sistemin tərkibi

  Möv. Adı Ölçü vahidi m² üçün miqadar
  1 Dartaq Knauf-Boden 30  kq 19*
  2 Altlıq kağızı 1,1 (-)
  3 Kənar lenti FE 8/100 m 0,8 (-)
  4 Knauf-Grundiermittel astar qarışığı kq 0,1
  5 Quru tökmə "Kompevit" kq **
      və (və ya)  
  6

  KNAUF Therm Floor nəmədavamlı istilikizolyasiya plitəsi

  **
  7 Kənar lenti (deformasiya tikişləri üçün) m **

  netty2012