<h1>Boşlulu divarlar üçün dübel</h1>

Boşlulu divarlar üçün dübel

Boşlulu divarlar üçün dübel

Boşlulu divarlar üçün dübel

Metal dübel

Boşluqlu divarlara, məsələn, KNAUF lövhələrdən (GKL, GKLN, GKLNO) ibarət arakəsmələrdə quraşdırılma üçün nəzərdə tutulub.

Tətbiq prosesi

Vintin dəliyə qoyulmuş dübelin içərisində burulması zamanı divarın boşluğunda “ulduz” əmələ gəlir. 

Müxtəlif elementlərin gipskarton KNAUF lövhələrdən (GKL, GKLN, GKLNO) ibarət boşluqlu divarlara quraşdırılması prosesində KNAUF texnologiyasına riayət olunmasını təmin edir.

netty2012