<h1>Bau-Silikon</h1>

Bau-Silikon

Bau-Silikon

Hazır tərkib, uzun müddət ərzində elastik, iqlim dəyişkənliklərinə qarşı davamlı, köhnəlməyə məruz qalmayan kipləşdirici silikon material.

Müxtəlif rəng çalarlarına malikdir, bundan əlavə, yaxşı rənglənir.

Nəzərə almaq lazımdır ki, KNAUF-Bau-Silikon gözün selikli qişasına və ağız boşluğuna qıcıqlandırıcı təsir göstərə bilər.

Tətbiq sahəsi

Məkanlardakı tikiş, çatlar, bitişmələrin germetikləşdirilməsi, pəncərələrin, pəncərə altıların, qapı qutularının, eləcə də, çərçivələrdəki şüşələrin sıxlaşdırılması üçün tətbiq edilir.

Daxili və xarici işləri üçün.

Tətbiq prosesi aşağıdakı iş mərhələlərini əhatə edir:

  • Səthin hazırlanması.
  • Tərkibin çəkilməsi.

Sərf norması tikişin köndələn kəsiyindən asılıdır. Tikiş yerinin eni və dərinliyi 10 mm olduğu zaman bir qablaşdırma 3 m tikiş yeri üçün yetərlidir.

  • KNAUF-Bau-Silikon germetiki yüksək elastikdir.
  • Sukeçirməyəndir.
  • Köhnəlməyə məruz qalmayan materialdır.
  • Yaxşı rənglənir.

Göstəricilər

Qiymətlər

Qablaşdırma

310 ml-lik gilizlərdə

Saxlama müddəti

12 ay

netty2012