Asqı teli

Asqı teli. Qabarit ölçüləri 350 mm, 500 mm, 850 mm və diametri 4 mm olduqda 1000 mm.

Bağlamada 100 ədəd olmaqla qablaşdırılır.


 

 

Asqı maşası ilə birlikdə istifadə edilir. Daşıyıcı tavan konstruksiyasına anker elementi vasitısilə bərkidlir.

netty2012