<h1>Üzləmələr</h1>

Üzləmələr

D 611

Yapışqan üzərində bir qat Knauf lövhədən ibarət üzləmə D 611. Knauf komplekt sistemi.

Irəli

D 623

Daşıyıcı divara bərkidilmiş metal karkas üzərində bir və ya iki qat Knauf-lövhədən ibarət üzlük D 623. Knauf komplekt sistemi.

Irəli

D 625

Daşıyıcı divardan aralı yerləşdirilmiş metal karkas üzərində bir qat Knauf-lövhədən ibarət üzlük D 625. Knauf komplekt sistemi.

Irəli

D 626

Daşıyıcı divardan aralı yerləşdirilmiş metal karkas üzərində iki qat Knauf-lövhədən ibarət üzlük D 625. Knauf komplekt sistemi.

Irəli

D 663

Daşıyıcı divara bərkidilmiş metal karkas üzərində bir və ya iki qat Knauf-gipslifli lövhədən ibarət üzlük D 623. Knauf komplekt sistemi.

Irəli

D 665

Daşıyıcı divardan aralı yerləşdirilmiş metal karkas üzərində bir qat gipslifli Knauf-superlövhədən ibarət üzlük D 665. Knauf komplekt sistemi.

Irəli

D 666

Daşıyıcı divardan aralı yerləşdirilmiş metal karkas üzərində iki qat gipslifli KNAUF-superlövhələrdən(GLL) ibarət divar üzlükləri D 666. Knauf komplekt sistemi.

Irəli

М 682

Metal karkas üzərində bir və ya iki qat Knauf-gipslifli lövhələrdən ibarət mansard üzlüyü M 682. Knauf komplekt sistemi.

Irəli

D 683

TC profilərindən ibarət metal karkas üzərində bir və ya iki qat AKVAPANEL®Daxili plitələri ilə yığılmış üzlük D 683. Knauf komplekt sistemi.

Irəli

D 685

Daşıyıcı divardan qaralı yerləşdirilmiş metal karkas üzərində bir qat AKVAPANEL®Daxili plitələri əsasında divar üzlükləri D685. Knauf komplekt sistemi.

Irəli
netty2012