<h1>Anker elementi</h1>

Anker elementi

Anker elementi

Anker elementi

Genişlənən pazlı metal anker.

Asma tavanların və analoji konstruksiyaların daşıyıcı beton tavanlara bərkidilməsi üçün tətbiq edilir. 

Asma tavan elementlərinin və analoji konstruksiyaların daşıyıcı beton tavanlara quraşdırılması prosesində bərkidilmənin yüksək keyfiyyətini və KNAUF texnologiyalarına riayət olunmasını təmin edir. 

netty2012