<h1>AQUAPANEL iti başlıqlı şurup SN</h1>

AQUAPANEL iti başlıqlı şurup SN

AQUAPANEL iti başlıqlı şurup SN

AQUAPANEL iti başlıqlı şurup SN

Şuruplar gizli formada frezer başlıq, xaçşəkilli şlis və korroziyaəleyhinə örtüyə malikdir.

 

AKVAPANEL Daxili plitələrin ağac və ya qalınlığı 0,7 mm-dən çox olmayan polad karkasa bərkidilməsi üçün tətbiq edilir.

SN 25 şurupları plitələrin birinci qatının polad karkasa bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulub.

SN 39 şurupları plitələrin birinci və ikinci qatının ağac və ya polad karkasa bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulub.

 

  • Yüksək korroziyaya davamlılığa malikdir.
  • AKVAPANEL Daxili plitələrin ağac və ya polad karkasa bərkidilməsi prosesində hazır səthin yüksək keyfiyyətini və KNAUF texnologiyasına riayət olunmasını təmin edir. 

 

netty2012