Perlfiks

Gips montaj qarışığı

Yüksək adgeziyanı təmin edən polimer əlavəli gips əsaslı quru suvaq qarışığıdır.

Gips əsaslı quru qarışıqlar ağdan-boza və hətta çəhrayıyadək müxtəlif rənglərdə ola bilərlər. Bu, gips daşında təbii aşqarların mövcudluğu ilə əlaqədardır.

Qarışığın rəngi onun xüsusiyyətlərinə qətiyyən təsir etmir.

Knauf Gipskarton lövhələrinin (GKL), izolyasiya materiallarının (penopolistirol və mineral-pambıq plitələr) nahamar kərpic, beton, suvaqlanmış, məsaməli beton səthlərə yapışdırılması üçün nəzərdə tutulub.

  • Beton karkasın quraşdırılmasına ehtiyac qalmadan Knauf lövhənin köməyi ilə divarın səthinin tez bir zamanda hamarlaşdırılması.
  • KNAUF-Perlfiks yapışqanının tətbiqi  binanın divarlarının üzlənməsi zamanı meydan itkisini azaltmağa imkan verir.
  • Material ekoloji təmiz olan təbii mineraldan (gips) hazırlanmışdır və insan sağlamlığı üçün zərərli maddələrə malik deyil.

Göstəriciləri

Qiymətləri

Quruma müddəti

~ 7 sutka

Qablaşdırılma

Kağız kisə 30 kq

Saxlama müddəti

zədələnməmiş bağlamada 6 ay

Material sərfi

GKL yapışdırılması: 5 kq/m2

PGP quraşdırılması: 1,5 kq/m2

netty2012