<h1>AQUAPANEL dələn başlıqlı şurup SB</h1>

AQUAPANEL dələn başlıqlı şurup SB

AQUAPANEL dələn başlıqlı şurup SB

AQUAPANEL dələn başlıqlı şurup SB

Şuruplar gizli formada frezer başlıq, xaçşəkilli şlis və korroziyaəleyhinə örtüyə malikdir.

AKVAPANEL Daxili plitələrin ağac və ya qalınlığı 0,7-dən 2,0 mm-dək olan polad karkasa bərkidilməsi üçün tətbiq edilir.

SB 25 şurupları  plitələrin birinci qatının polad karkasa bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulub.

SB 39 şurupları plitələrin birinci və ikinci qatının polad karkasa bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulub.

  • Yüksək korroziya davamlılığına malikdir.
  • AKVAPANEL Daxili plitələrin ağac və ya polad karkaslara bərkidilməsi prosesində hazır səthin yüksək keyfiyyətini və KNAUF texnologiyasına riayət olunmasını təmin edir. 

netty2012