<h1>Grundiermittel</h1>

Grundiermittel

Grundiermittel

Qrundirmittel

KNAUF-Qrundirmittel istifadəyə hazır, tərkibində həlledicilər olmayan, modifikasiya edilmiş qələviyədavamlı polimer dispersiyadır.

Tətbiq sahəsi

Müxtəlif özüllərin hopdurma qabiliyyətinin nizamlanması və adgeziyanın yaxşılaşdırılması, olduqca hiqroskopik (nəmi özünə hopduran) özüllərin emal edilməsi, binaların daxilində sonradan suvaq işlərinin aparılması üçün məhlulun nahamar şəkildə bərkiməsinin qarşısını almaq məqsədilə nəzərdə tutulur.

KNAUF Qoldband, KNAUF Rotdband, KNAUF MP 75 suvaqlarından istifadə etməklə əllə aparılan və ya mexanikləşdirilmiş suvaq işlərindən əvvəl tətbiq edilir.  

 

Tətbiq prosesi aşağıdakı iş mərhələlərini əhatə edir.

  • Özülün səthinin hazırlanması.
  • Astar qarışığının çəkilməsi.

Tövsiyələr.

Astar qarışığı ilə işləri +5 0C-dən aşağı olmayan temperaturda yerinə yetirmək lazımdır. Üzlük suvağı yalnız astarlanmış səth tam quruduqdan sonra çəkmək lazımdır.

KNAUF-Qrundirmittel səth astar qarışığının tətbiqi üzrə daha ətraflı məlumat almaq üçün “Yükləmə” bölməsindəki Məlumat vərəqi № 0606-ya baxın.   

  • KNAUF-Qrundirmittel səth astar qarışığı zəif özüllərin (təbaşir, gips əsaslı) səthini möhkəmləndirir.
  • Praktik olaraq istənilən səthlərin adgeziyasını yüksəldir.
  • Müxtəlif özüllərin hopdurma qabiliyyətini nizamlayır. 

Göstəricilər

Qiymətlər

Sərf norması, q/m2

(1:3 nisbətində qarışdırılma zamanı) 100 kq/m2

Qablaşdırma

Vedrə 5 kq, vedrə 15 kq.

Saxlama müddəti

Zədələnməmiş kisələrdə 6 ay

12 ay.

netty2012