İsogrund

İzoqrund

Tərkibində ağ piqmentlər və zəruri dispersiya əlavələri olan sulu emulsiya.

Quruma zamanı ağ rəng alır.

Məhsul, daimi daxili və müstəqil (DÜİST P sertifikatlaşdırılması) nəzarətlə istehsal olunur.

 

Tətbiq sahəsi

Nazikqatlı, dekorativ, sement əsaslı KNAUF-Diamant , KNAUF-Qrünband, KNAUF-Unterputs, KNAUF-Zokelputs, KNAUF-Sevener və bunlara analoji olan suvaqları səthə çəkməzdən əvvəl yeni və ya köhnə suvaqların səthinin əvvəlcədən emal edilməsi üçün nəzərdə tutulub.

Divar və tavanlarda tətbiq edilir. Həm daxili, həm də xarici işləmələr üçün istifadə olunur.

Tətbiq prosesi aşağıdakı iş mərhələlərini əhatə edir.

  • Özülün səthinin hazırlanması.
  • Qarışdırma
  • Çəkmə.

TÖVSİYƏLƏR

Səthləri havanın və özülün temperaturu +5 0C-dən aşağı olmamalıdır.

KNAUF-İzoqrund dekorativ suvaqlar üçün astarlığın tətbiqi üzrə daha ətraflı məlumat almaq üçün “Yükləmə” bölməsindəki Məlumat vərəqi № 0601-ə bax.

Həm köhnə, həm də yeni sement suvaqlarının əvvəlcədən emal edilməsi üçün eyni dərəcədə yaxşı yarayır. 

 

Göstəricilər

Qiymətlər

Sərf norması, q/m2

~ 200

1 vedrədən çıxış (15 kq)

~ 75 m2

Qablaşdırma

Vedrə, 15 kq

Saxlama müddəti

Zədələnməmiş kisələrdə 12 ay

netty2012