Putzgrund

Putsqrund

Kvars qumu ilə qarışdırılmış piqmentləşdirilmiş ağ rəngli sintetik dispersiya.

Tətbiq sahəsi

Dekorativ suvaqlar, məsələn, KNAUF-Diamant suvağının çəkilməsindən qabaq beton, gipskarton, gipslifli lövhələrdən olan səthlərin əvvəlcədən emal edilməsi üçün tətbiq olunur.   

KNAUF- Putsqrund astar qarışğı istifadəyə hazırdır.

Binaların daxilində və xaricində tətbiq edilir.

Məhsul, daimi daxili və müstəqil (DÜİST P sertifikatlaşdırılması) nəzarətlə istehsal edilir.

 

TƏTBİQ PROSESİ

  • Özülün hazırlanması. 
  • Qarışdırma. 
  • Çəkmə. 

TÖVSİYƏLƏR

0°C-dən +25°C-dək temperaturda saxlamaq lazımdır.

Donmasına yol verilməməldir.

Diyircək və ya fırçanın köməyi ilə durulaşdırılmadan çəkmək, sonrakı işə başlamazdan əvvəl minimum 6 saat qurumasına imkan vermək lazımdır.

KNAUF-Putsqrund dekorativ suvaqlar üçün astar qarışığının tətbiqi üzrə daha ətraflı məlumat almaq üçün “Yükləmə” bölməsindəki Məlumat vərəqi № 0602-yə baxın.

 

  • KNAUF-Putsqrund dekorativ suvaqlar üçün astar qrışığı ağ rəngli dekorativ suvaqların çəkilməsindən əvvəl səthin emal edilməsi üçün xüsusilə yararlıdır.
  • Sukeçirməyəndir.
  • Büxarkeçirməyəndir.
  • Adgeziyanı yaxşılaşdırır, sonrakı örtük qatı üçün özülün rəngini bərabərləşdirir. 

 

Göstəricilər

Qiymətlər

Sərf norması, q/m2

~ 0,2-0,3

Qablaşdırma

Vedrə, 5 kq

Saxlama müddəti

12 ay

netty2012