<h1>AQUAPANEL boz rəngli üzlük suvaq</h1>

AQUAPANEL boz rəngli üzlük suvaq

AQUAPANEL boz rəngli üzlük suvaq

Sement əsaslı quru üzlük suvaq qarışığıdır.

Tətbiq sahəsi

  • Daxili və xarici işləmələr üçün tətbiq edilir.
  • AKVAPANEL Daxili, AKVAPANEL Xarici plitələri arasındakı birləşmə yerlərinin möhkəmləndrici lentin istifadəsi ilə üzlük suvaqlanması üçün tətbiq edilir.
  • AKVAPANEL Daxili (tavan konstruksiyalarında) və AKVAPANEL Xarici (divar və tavan konstruksiyalarında) plitələrinin birləşmə yerlərinin örtülməsində tətbiq edilir.
  • 5 mm-dək səthi üzlük suvaqlanma üçün tətbiq edilə bilər.

Tətbiq prosesi aşağıdakı iş mərhələlərini əhatə edir.

  1. Səthin hazırlanması.
  2. Üzlük suvaq məhlulunun hazırlanması.
  3. Məhlulun çəkilməsi.
  4. Səthin düzlənməsi.

AQUAPANEL boz rəngli üzlük suvağının tətbiqi üzrə daha ətraflı məlumat almaq üçün “Yükləmə” bölməsində AKVAPANEL Broşürünə bax. 

  • Həm daxili, həm də xarici işləmələr üçün istifadə oluna bilər.
  • 5 mm-dək səthi üzlük suvaqlama üçün ideal yarayır. 

netty2012