<h1>Özüyapışan torşəkilli şüşəli parça lent</h1>

Özüyapışan torşəkilli şüşəli parça lent

Özüyapışan torşəkilli şüşəli parça lent

Özüyapışan torşəkilli şüşəli parça lent

Özüyapışan torşəkilli şüşə əsaslı parça lentdir.

 

Lövhəşəkilli materialların birləşmələrinin möhkəmləndirilməsi üçün tətbiq edilir.

Lövhəşəkilli materialların birləşmələrinin möhkəmləndirilməsi zamanı hazır səthin yüksək keyfiyyətini və KNAUF texnologiyasına əməl olunmasını təmin edir.

Göstəricilər

Qiymətlər

Eni, mm

50

Qablaşdırma

rulon

netty2012