<h1>AQUAPANEL ağ rəngli üzlük suvaq</h1>

AQUAPANEL ağ rəngli üzlük suvaq

AQUAPANEL ağ rəngli üzlük suvaq

Sement əsaslı quru üzlük suvaq qarışığıdır.

Tətbiq sahəsi

AKVAPANEL Daxili, AKVAPANEL Xarici plitələrinin səthinin boyama və ya dekorativ suvaqlanmaya hazırlanması məqsədilə üzlük suvaqlanması üçün tətbiq edilir.

Tətbiq prosesi aşağıdakı iş mərhələlərini əhatə edir.

  • Səthin hazırlanması.
  • Üzlük suvaq məhlulunun hazırlanması.
  • Məhlulun çəkilməsi.
  • Səthin düzlənməsi.

AQUAPANEL ağ rəngli üzlük suvaq qarışğının tətbiqi üzrə daha ətraflı məlumat almaq üçün “Yükləmə” bölməsində AKVAPANEL Broşürünə bax. 

  • Boyama və ya dekorativ suvağın çəkilməsi üçün AKVAPANEL Daxili, AKVAPANEL Xarici plitələrinin səthini düz və hamar edir.
  • Səthi üzlük suvaqlama üçün ideal yarayır. 
netty2012