<h1>KNAUF MDB-də</h1>

KNAUF MDB-də

1970-ci ildən başlayaraq Alfons Knauf və doktor Frans Virşinq Sovet İttifaqının bəzi alim və institutları ilə daim elmi təcrübə mübadiləsi aparırdılar. 70-ci illərin axırında bu münasibətlərin davamı kimi, Moskvada “KNAUF İnjinirinq” şirkətinin nümayəndəliyi açıldı.

İqtisadi islahatların başlanğıcı və dövlət quruluşunun dəyişilməsi ilə əlaqədar olaraq KNAUF firması Rusiyanın gips sənayesində iştirak imkanları ilə maraqlanmağa başladı. Şirkətin nümayəndələri bəzi müəssisələrə baş çəkib ilk danışıqlara başladılar. Nəticələr təsəlliverici deyildi: bir çox zavodlar pis vəziyyətdə idi, ehtiyyat hissələrinin alınmasına imkan yox idi, uzun müddət texniki xidmət göstərilməmişdi, onların istehsal etdiyi məhsulun çeşidi və keyfiyyəti zamanın tələblərinə uyğun gəlmədiyindən heç kimə lazım deyildi.

Yuxarıda göstərilənlərə və böyük riskə baxmayaraq, KNAUF firmasının rəhbərliyi Rusiyada istehsal fəaliyyətinin başlanması haqqında qərar verdi. Müəyyənləşdirici amil Rusiya bazarının geniş potensialı oldu.

İlkin mərhələdə şirkəti investisiya müsabiqələrində əldə edilən tikinti materiallarının artıq mövcud olan istehsalçılarının kapitalında iştirak maraqlandırırdı. Bunun ilk nümunəsi 1993-cü ildə “İstilik izolyasiya və gips məmulatlarının kombinatı”-nın kiçik səhm paketinin alınması oldu. Sonra – Krasnodar vilayətindəki “Kubanskiy gips”, Sankt-Peterburqda “Pobeda” və Karton – poliqrafiya kombinatında, Tulanın “Gips” və Nijqorod vilayətindəki “Avanqard” şirkətlərində iştirakı oldu.

KNAUF firmasının təklifləri dəyişilməz olaraq ən yaxşı təkliflər idi. Müsabiqədə qələbə qazanmaq üçün alınan səhmlərin qiymətindən çox müəssisənin inkişafı üzrə uğurlu investisiya proqramı mühüm yer tuturdu.

KNAUF firması öz lahiyələrində bazarın tələbi olan yüksək keyfiyyətli məhsulun istehsalı üçün müasirləşmə təklif edirdi. Bu zaman konkret zavodun xüsusiyyətlərinə, işçilərin sosial müdafiəsinə və ekoloji məsələlərə büyük diqqət ayırırdı.

Sovet İttifaqından qalan zavodların çox böyük sahələri əhatə etməsinə baxmayaraq, onların istehsal gücü çox məhdud idi. Buna görə də KNAUF firmasının Rusiya tarixinin növbəti mərhələsi onların məhsuldarlığının artırılması oldu. Zavodların ərazisini genişləndirmədən, KNAUF firması, istehsal həcmini bəzi hallarda iki və daha çox dəfə artırmağa müvəffəq oldu. Mövcud xətlər təmir olunurdu və ya hissə-hissə yeniləri ilə dəyişdirilirdi.

Artıq 1997-ci ildə Sankt-Peterburqda Avropada ən mükəmməl tikinti keramikası zavodu istismara verilmişdir. 2000-ci ildə Novomoskovskda KNAUF-lövhələrinin yeni istehsal prosesinə başlandı.

Lakin bazar məhsulun əlavə həcmini tələb edirdi və 2003-cü ildə Novomoskovskda dünyada ən iri zavodlardan biri olan KNAUF-lövhələrinin istehsalı üzrə bir zavod da açıldı. Tula vilayətində yerləşən müəssisə KNAUF firmasının bütün dünyadakı iri sənaye müəssisələri ilə bir sıraya yerləşdi.

2003-cü ildə Krasnoqorskda sementin əsasında quru tikinti qarışıqlarının istehsalı zavodu tikildi. 2004-cü ilin aprel ayında təntənəli sürətdə açılan müəssisə dünyada ən mükəmməl müəssisələrdən biri oldu.

Perm vilayətində lahiyəsi ağ vərəqdən başlayan, Rusiyada ilk KNAUF istehsalat müəssisəsi tikildi. Burada heç vaxt istehsalat olmamış, yalnız iripanelli evlərin detalları zavodunun yarıtikili korpusları mövcud idi. Bu gün isə “KNAUF gips Kunqur” – müasir avadanlıq, yüksək keyfiyyətli məhsul və idarəetmənin qabaqcıl texnologiyaları deməkdir.

Rusiyadan sonra KNAUF firması Ukrayna bazarına çıxdı. 1994-cü ildə SSRİ dövründə təbii materiallardan məhsul istehsal edən Kiyev gips kombinatında pay iştirakı üçün danışıqlar başlandı. Bazarı KNAUF beynəlxalq qrupunun yeni məhsullarına hazırlamaq üçün 1996-cı ildə Kiyevdə ilk olaraq marketinq və satış strukturları fəaliyyətə başladılar. 1999-cu ilə qədər KNAUF-un investisiya proqramı sayəsində müəssisədə gips karton lövhələrinin emalı üzrə yeni qurğu quraşdırılmışdır, gips zavodu müasirləşmişdi, eləcə də, zavodun  ərazisində bütün binaların rekonstruksiyası aparılmışdı. Şəhər əhatəsində yerləşən zavod istehsalatın ekoloji təhlükəsizliyinin ən sərt tələblərinə cavab verir və ətraf mühitə qarşı dost münasibətin nümunəsidir.

KNAUF firması Qazaxıstan tikinti sahəsinə gəlişi haqqında qərar 2001-ci ildə qəbul olunmuşdu. O zaman şirkət bazar islahatlarını aparan və bunun nəticəsində MDB məkanının inkişaf etmiş ölkələrin birinə çevrilən bir ölkənin perspektivlərinə inanınmışdı. Buna görə də, Qazaxıstan Respublikasında iqtisadi artım və ölkənin beynəlxalq birlikdə artan dəyərini nəzərə alaraq, KNAUF firması Almatı şəhərinin yaxınlığında yerli bazarı yüksək keyfiyyətli tikinti materialları ilə təmin etmək üçün zavod tikmək qərarını aldı.

2004-cü ilin oktyabr ayında KNAUF firması Qazaxstan Respublikasındakı ikinci Atırau yaxınlığında olan İndeborsk qəsəbəsində yerləşən “İSİ gips” müəssisəsini əldə etdi.

Bu, KNAUF beynəlxalq qrupunun Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin bazarlarında olan ilk addımları idi. Bu gün KNAUF – Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan tikinti sahələrində yerli mütəxəssisləri cəlb etməklə və yerli xammaldan istifadə etməklə yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal edən iri alman sərmayəçisidir. Rusiya müəssisələri ilə yanaşı KNAUF MDB qrupuna Ukraynada üç müəssisə, Gürcüstan bir müəssisə, Özbəkistanda iki müəssisə və Azərbaycanda bir müəssisədaxildir.

netty2012