<h1>Tağşəkilli KNAUF-metal profili (TP)</h1>

Tağşəkilli KNAUF-metal profili (TP)

Tağşəkilli KNAUF-metal profili (TP)

Tağşəkilli metal KNAUF–profil (TP) TŞ 1121-004-04001508-2003 texniki şərtinə uyğun olaraq soyuq yayma üsülü ilə müasir profiləymə dəzgahında yerinə yetirilən nazik polad lent şəklində uzunölçülü element olaraq hazırlanır.

Tətbiq sahəsi

KNAUF–lövhə (GKL, GKLN, GKLNO) əsaslı əyrixətli tavanların, tağ və günbəz konstruksiyalarının karkaslarının qurulması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Tövsiyələr

Sifariş üzrə TC 60/27 profilindən hazırlanır.

KNAUF–profil bütövlüklə qalınlığı 0,6 mm-dən az olmayan yüksək keyfiyyətli poladdan hazırlanır və bununla da digər istehsalçıların profillərindən öz davamlılıq gösrətəricilərinə görə yaxşı mənada fərqlənir.

 

Göstəricilər Qiymətlər
 Minimal əyilmə radiusu, mm  
Çökük 500
Qabarıq 1000
Uzunluq, mm  
Çökük 3000
Qabarıq 6000

netty2012