<h1>Özüyivaçan deşən şurup TN</h1>

Özüyivaçan deşən şurup TN

Özüyivaçan deşən şurup TN

Özüyivaçan deşən şurup TN

Xüsusi formaya malik başlıqlı şurup.

KNAUF gipskarton lövhələrin (GKL, GKLN, GKLNO) metal profillərdən ibarət karkasa (divarının qalınlığı 0,7 mm-dək) bərkidilməsinə xidmət edir. 

  • Əvvəlcədən deşilmə tələb etmir.
  • KNAUF lövhələrin (GKL, GKLN, GKLNO) quraşdırılması zamanı hazır səthin yüksək keyfiyyətini və KNAUF texnologiyasına riayət olunmasını təmin edir.  
netty2012