<h1>Superlövhə üçün şurup MN</h1>

Superlövhə üçün şurup MN

Superlövhə üçün şurup MN

Xüsusi başlıqlı özüyivaçan deşən şurup

KNAUF gipslifli lövhələrin (GLL, GLLN) metal profillərdən ibarət karkasa bərkidilməsinə xidmət edir (divarının qalınlığı 0,7 mm-dək olduqda) 

  • Əvvəlcədən deşilmə tələb etmir.
  • KNAUF gipslifli lövhələrin (GLL, GLLN) metal profillərdən ibarət karkasa bərkidilməsi prosesində KNAUF texnologiyasına riayət olunmasını təmin edir.
netty2012