<h1>Universal dübel</h1>

Universal dübel

Universal dübel

Universal dübel

Sintetik material əsaslı universal dübel

Boşluqlu və boşluqsuz materiallarda standart bərkidilmə üçün tətbiq edilir. Beton və kərpicdə dübelin adi genişlənməsi baş verir.

Tətbiq sahəsi

Boşluqlu və ya KNAUF lövhələrdən (GKL, GKLN, GKLNO) ibarət konstruksiyada şurupun burulmasının davam etdirilməsi zamanı dübelin düyünlənməsi baş veir.     

Boşluqlu və boşluqsuz materiallarla iş zamanı  bərkitmənin yüksək keyfiyyətini və KNAUF texnologiyasına riayət olunmasını təmin edir.  

netty2012