<h1>KNAUF-superdöşəmə</h1>

KNAUF-superdöşəmə

KNAUF-superdöşəmə. Döşəmə elementi (DE)

Döşəmə elementi(DE)– KNAUF-superdöşəmə gipslifli nəmədavamlı KNAUF–superlövhələrdən(GLLN)“quru” dartaq - yığma döşəmə əsasının yaradılması ücün hazır zavod üsulu ilə istehsal olunmuş məmulatdır.

Irəli
netty2012