T 112

İkisəviyyəli metal karkas üzərində KNAUF-lövhələrdən ibarət asma tavan T 112. KNAUF komplekt sistemi.

Irəli

T 113

Bİrsəviyyəli metal karkas üzərində KNAUF-lövhələrdən ibarət asma tavan T 113. KNAUF komplekt sistemi.

Irəli

T 212

İkisəviyyəli metal karkas üzərində KNAUF-superlövhələrdən ibarət asma tavan T 212. KNAUF komplekt sistemi.

Irəli

T 213

Birsəviyyəli metal karkas üzərində KNAUF-lövhələrdən ibarət asma tavan T 213. KNAUF komplekt sistemi.

Irəli

T 282

İkisəviyyəli metal karkas üzərində AKVAPANEL® Daxili sement lövhəsindən ibarət asma tavan T 282. KNAUF komplekt sistemi.

Irəli

T 14

Torşəkilli metal tavanlar T 14. KNAUF Komplekt sistemi.

Irəli

T 16

Reykavarı metal tavanlar T 16. KNAUF Komplekt sistemi.

Irəli
netty2012