<h1>Məhlul nasosu PFT ZP 3 XXL</h1>

Məhlul nasosu PFT ZP 3 XXL

Məhlul nasosu PFT ZP 3 XXL

Hazır qarışığın birbaşa iş yerinə ötürülməsi üçün.

PFT ZP 3 XXL səyyar qarışıq nasosu – hazır qarışıq məhlulunun birbaşa işlərin görüldüyü yerə ötürmək üçün nəzərdə tutulmuş, yüksək məhsuldarlığa malik, universal aqreqatdır.

Tətbiq sahəsi

Yüksək məhsuldarlıq tələb olunduqda tətbiq edilir.

PFT ZP 3 XXL qarışıq nasosu, suvaq qarışıqları, hörgü məhlulları, və yaxud, tökmə döşəmə qarışıqlarının fasiləsiz dövri qarışdırıclardan, eləcə də səyyar qarışdırıcı qurğulardan bilavasitə işlərin görüldüyü yerə ötürülməsi üçün tətbiq edilir.  Materialın tələb olunan sərf normasına uyğun olaraq məhsuldarlığı nizamlamaq olar.

Məsafədən idarəetmənin köməyi ilə nasosu qoşmaq/söndürmək və eləcə də, ötürülmə məhsuldarlığını nizamlamaq olar.

Yüklənmə bunkerin doldurulması daşınbilən mikserdən (betonqarışdırıcıdan) yerinə yetirilir.

 • Yüksək məhsuldarlıq və ötürülmə məsafəsi.
 • Məhsuldarlığın nizamlanması.
 • Vibroələyin idarə olunması ilə idarəetmə bloku.
 • Məsafədən idarəetmə.
 • Avtomikserdən də durulmanın mümkünlüyu.
 • Reduktorun material bunkeri ilə germetik bağlantısı.
 • Yükləmənin aşağı hündürlüyü.
 • Etibarlı konstruksiya.
 • Texniki xidmət və təmizləməyə minimum məsrəf.
 • Nasosun asan və tez sökülmə imkanı.
 • Göstəricilər

  Qiymətlər

  Məhsuldarlıq* 7-200 l/dəq-yə qədər
  Ötürülmə məsafəsi* 200 m-ə qədər
  Ötürülmə təzyiqi* maks. 30 bar
  Ötürücü Nasosun mühərriki: reduktolu mühərrik 13 kVt
    Dövrələrin tezliyi: 25-170 döv./dəq
  Cərəyan mənbəyinə qoşulma 400 V, dəyişən cərəyan, 3 faza
  Qoruyucu: 32 А 
  Qabaritlər  
  Əlavə seksiyasız bunkerin həcmi 130 l
  Əlavə seksiya ilə bunkerin həcmi 245 l
  Ümumi uzunluq 670 mm-ə qədər (əlavə seksiyasız)
  Ümumi en 900 mm-ə qədər
  Ümumi uzunluq 3 110 mm-ə qədər
  Ümumi çəki 423 kq-a qədər (əlavə seksiyasız)

  * Məhlululun qatılığı, şnek cütünun tipi və məhlul şlanqının diametrindən asılıdır 

  netty2012