<h1>AQUAPANEL daxili astarı</h1>

AQUAPANEL daxili astarı

AQUAPANEL daxili astarı

Polimer əsaslı emulsiya.

İstifadəyə hazır tərkibdir.

Plitə yapışqanının və ya suvaq qatının AKVAPANEL Daxili, AKVAPANEL Xarici plitələri ilə adgeziyasının yaxşılaşdırılması üçün tətbiq edilir.

Tətbiq prosesi aşağıdakı iş mərhələlərini əhatə edir.

  • Səthin hazırlanması.
  • Astar qarışığının çəkilməsi.

AKVAPANEL daxili astar qarışığının materialının tətbiqi üzrə daha ətraflı məlumat almaq üçün “Yükləmə” bölməsində AKVAPANEL Broşürünə bax. 

Plitə yapışdırıcısının və ya suvaq qatının AKVAPANEL Daxili, AKVAPANEL Xarici plitələrinə adgeziyasının yaxşılaşdırılmasına kömək edir. 

netty2012