<h1>Betokontakt</h1>

Betokontakt

Betokontakt

Betokontakt

KNAUF - Betokontakt gips əsaslı suvaqlar üçün adgeziya astar qarışığı – istifadəyə hazır tərkibdir. 

Tətbiq sahəsi

Gips suvağı çəkiləcək sıx, hamar, nəmi zəif hopduran və heç hopdurmayan özüllərin, məsələn, beton, sement suvaqların əvvəlcədən emal edilməsi üçün nəzərdə tutulub.

 

Həmçinin, zərurət olduqda, gipskarton KNAUF-lövhələrdən olan üzlüklər və penopolistirol plitələrin səthi emal edilə bilər.

 

Daxili işləmələr üçün istifadə olunur.     

 

Tətbiq prosesi aşağıdakı iş mərhələlərini əhatə edir.

  • Səthin hazırlanması. 
  • Məhlulun hazırlanması. 
  • Astarlığın çəkilməsi. Astarlığın məsrəfi təqribən 0,350 kq/m2 təşkil edir.  

TÖVSİYƏLƏR

 

Donmuş özülə astarlığın çəkilməsinə yol verilmir.

 

Emal işlərini +5 0C-dən aşağı olmayan temperaturda aparmaq lazımdır.

 
KNAUF-Betokontakt gips suvaqları üçün adgeziya astar qarışığının tətbiqi üzrə daha ətraflı məlumat üçün “Yükləmə” bölməsindəki Məlumat vərəqi № 4501-ə bax.

Səthin gips suvağı üçün adgeziyasını artırır. 

Göstəricilər

Qiymətlər

Sərf norması, q/m2

~ 0,350

Qablaşdırma

Vedrə 5 kq, Vedrə, 20 kq

Saxlama müddəti

12 ay

netty2012