<h1>Kipləşdirici lent KNAUF-Dichtungsband</h1>

Kipləşdirici lent KNAUF-Dichtungsband

Kipləşdirici lent KNAUF-Dichtungsband

Kipləşdirici lent KNAUF-Dichtungsband

Özüyapışan mikroməsaməli polimer əsaslı lent.

Üzlük və arakəsmə karkaslarının metal profillərinin daşıyıcı inşaat konstruksiyalarla təmas yerlərində bir-birinə sıx birləşməsi, eləcə də, tələb olunan səs izolyasiyasının təmin edilməsi üçün tətbiq edilir.

Üzlük və arakəsmələrin quraşdırılması zamanı hazır səthin yüksək keyfiyyətini və KNAUF texnologiyalarına əməl olunmasını təmin edir.

Göstəricilər

Qiymətlər

Eni, mm

30 50 70 95

Qalınlığı, mm

3,2

Qablaşdırma, qutu

24 rulon, 12 rulon, 6 rulon

Çatdırılma

rulon, 30 m

netty2012