<h1>Suvaq maşını PFT G4</h1>

Suvaq maşını PFT G4

Suvaq maşını PFT G4

Avropada 1 №-li suvaq maşını

PFT G4 suvaq maşını – modul konstruksiyaya malik olan, maşınla suvaqlama ücün nəzərdə tutlmuş, quru qarışıqlarla fasiləsiz işləyən, səmərəli, universal, kiçikqabaritli aqreqatdır.

PFT G4 suvaq maşını qarışıqlarla kisələrdən boşaldılmaqla və yaxud PFT Silomat daşıma qurğusunun köməyi ilə doldurula bilər.

Tətbiq sahəsi
 

 • gips və sement qarışıqlarının işlənilən səthlərinin hazırlanması və suvanması (çilənməsi);
 • tökmə döşəmə və sement dartaqların çəkilməsi;
 • yığma qarışıqlar, inşaat yapışqanlarının hazırlanması və göndərilməsi, inşaat konstruksiyalarında çat və boşluqların doldurulması üçün tətbiq edilir.


PFT G4 suvaq maşınından istifadə zamanı bir növbə ərzində dörd nəfər mütəxəssisdən ibarət manqanın effektlivliyi:
 

 • gips qarışıqları ilə suvaq işlərində ~ 130–150 m²;
 • sement qarışıqları ilə suvaq işlərində ~ 150–200 m²;
 • özühamarlanan qarışıqlar tətbiq etməklə tökmə döşəmələrin hazırlanmasında ~ 500 m²;
 • sement–qum və beton dartaqların düzəldilməsində ~ 300 m²-ə nail olmaq olur.
 • Yüksək səmərəlilik! Şnek cütünün sadə dəyişdirilməsi yolu ilə səmərəliyin 6–65 l/dəq hüdudlarında dəyişdirilməsinin mümkünlüyü.
 • Avtomatik artıq təzyiq açarlı kompressor.
 • Universallıq.
 • Yüksək etibarlılıq və uzunömürlülük.
 • Möhkəm konstruksiya.
 • Yüksək səviyyədə təhlükəsizlik.
 • Başqa PFT maşınları ilə kombinə edilmiş şəkildə işləyə bilər.
 • Silomat PFT pnevmoötürücü maşını ilə birgə iş zamanı yüksək effektlilik.
 • Silosdan maşının birbaşa doldurulmasının mümkünlüyü. Minimum qulluq.
 • Maşının rahat və asan təmizlənməsi.
 • Qulluğun sadəliyi.
 • Yükləmənin aşağı hündürlüyü.
 • Korroziyaya qarşı yüksək davamlılıq

Göstəricilər

Qiymətlər

Məhsuldarlıq 6-55 l/dəq
Ötürülmə təzyiqi 30 bar
Ötürülmə məsafəsi 50 m-ə qədər
Nasosun mühərriki 5,5 kVt, 400 döv./dəq.
Suyun təzyiqi 2,5 bar
Kompressor 0,9 kVt, 5 bara qədər
Uz./en/hün. 1050/720/1550 mm
Ümumi çəki 264 kq
Quru qarışığın dənəciklərinin maksimal fraksiyası 4 mm
Məhlul qarışığının minimal bərkimə müddəti 30 dəq.
netty2012