<h1>Profil asqıları, uzadıcıları, birləşdiriciləri</h1>

Profil asqıları, uzadıcıları, birləşdiriciləri

Nonius asqı

Irəli

Birbaşa asqı 60/27

Irəli

Yaylı asqı 60/27

Irəli

Profil birləşdiricisi 35/30

Irəli

Birsəviyyəli birləşdirici 60/27

Irəli

İkisəviyyəli birləşdirici 60/27

Irəli

Asqı teli

Irəli

Profil uzadıcısı 60/27

Irəli

Profil uzadıcısı 84/12

Irəli
netty2012