<h1>Profil birləşdiricisi 35/30</h1>

Profil birləşdiricisi 35/30

Profil birləşdiricisi 35/30

Birləşdiricinin qabarit ölçüləri 90x16x15 mm təşkil edir. Hər bağlamada 50 ədəd olmaqla qablaşdırılır.

Daşıyıcı karkasın quraşdırılması zamanı TP 35/30 profillərinin konsol hissələrinin birləşdirilməsi üçün tətbiq olunur.

netty2012