<h1>Arakəsmələr</h1>

Arakəsmələr

D 111

Bir qat metal karkas üzərində KNAUF-lövhələrdən bir qat üzlüklü arakəsmə D111. Knauf komplekt sistemi.

Irəli

D 112

Bir qat metal karkas üzərində KNAUF-lövhələrdən iki qat üzlüklü arakəsmə D112. Knauf komplekt sistemi.

Irəli

D 113

Bir qat metal karkas üzərində KNAUF-lövhələrdən üç qat üzlüklü arakəsmə D113. Knauf komplekt sistemi.

Irəli

D 115

İki qat metal karkas üzərində KNAUF-lövhələrdən ibarət ikiqat üzlüklü arakəsmə D115. Knauf komplekt sistemi.

Irəli

D 116

İki qat aralı quraşdırılan metal karkas üzərində KNAUF-lövhələrdən ibarət ikiqat üzlüklü arakəsmə D116. Knauf komplekt sistemi.

Irəli

D 361

Bir qat metal karkas üzərində bir qat KNAUF-gipslifli lövhələrdən ibarət arakəsmələr D 361. Knauf Komplekt Sistemi

Irəli

D 362

Bir qat metal karkas üzərində iki qat KNAUF-lövhələrdən ibarət arakəsmə D 362. Knauf komplekt sistemi.

Irəli

D 363

Bir qat metal karkas üzərində üç qat KNAUF-gipslifli lövhələrdən ibarət arakəsmə D 363. Knauf Komplekt Sistemi

Irəli

D 365

İki qat metal karkasda iki qat KNAUF-gipslifli lövhələrdən ibarət arakəsmə D 365. Knauf Komplekt Sistemi

Irəli

D 366

Qoşa metal karkas üzərində iki qat KNAUF-lövhələrdən ibarət arakəsmə D 366. Knauf komplekt Sistemi.

Irəli

D 367

Bir qat metal karkas üzərində üç qat KNAUF-gipslifli lövhələrdən ibarət arakəsmə D 367. knauf Komplekt Sistemi

Irəli

D 381

Bir qat metal karkas üzərində bir qat AKVAPANEL® Daxili lövhəsindən ibarət arakəsmə D 381. Knauf Komplekt Sistemi.

Irəli

D 382

Bir qat metal karkas üzərində iki qat AKVAPANEL® Daxili lövhəsindən ibarət arakəsmə. Knauf Komplekt Sistemi.

Irəli

D 385.1

İki qat metal karkas üzərində bir qat AKVAPANEL® Daxili lövhəsindən ibarət arakəsmə. Knauf Komplekt Sistemi.

Irəli

D 385.2

İki qat metal karkas üzərində hər tərəfdən iki qat AKVAPANEL® Daxili lövhəsindən ibarət arakəsmə D 385.2.

Irəli

D 386.1

İki qat aralı yerləşən metal karkas üzərində bir qat AKVAPANEL® Daxili lövhəsindən ibarət arakəsmə D 386.1. Knauf Komplekt Sistemi.

Irəli

D 386.2

İki qat aralı yerləşdirilmiş metal karkas üzərində iki qat AKVAPANEL® Daxili lövhəsindən ibarət arakəsmə D 386.2. Knauf Komplekt Sistemi.

Irəli
netty2012