MP 75

KNAUF-MP 75 maşın üsulu çəkilən gips əsaslı suvaq qarışığı

Gips əsaslı, polimer əlavəli yüksək adgeziyalı quru suvaq qarışığı.

Quru gips qarışıqlar ağdan-boza və hətta çəhrayıyadək müxtəlif rənglərdə ola bilərlər. Bu, gips daşında təbii aşqarların mövcudluğu ilə izah olunur.

Qarışığın rəngi onun xüsusiyyətlərinə qətiyyən təsir etmir.

Tətbiq sahəsi

 • Məkan daxilində divar və tavanların, məsələn, PFT G5, PFT G4, PFT Monojet suvaq maşınlarının köməyi ilə yüksək keyfiyyətlə suvaqlanması üçün nəzərdə tutulub.
 • Bütün adi sərt özüllərə (kərpic hörgü, sement suvaq, beton və s.) çəkilir.
 • İşlərin yüksək məhsuldarlığı - əllə suvaqlanma ilə müqayisədə 3-4 dəfə yüksəkdir.
 • KNAUF-MP 75 gips suvağı əlavə emala ehtiyacı olmayan hamar səthin alınmasını təmin edir.
 • Hətta qalın qat kimi vurulduqda da çatlamır.
 • KNAUF-MP 75 gips suvağına çəkilən məsrəf ənənəvi sement-qum suvaq qarışıqlarına çəkilən xərcə nisbətən 2 dəfə azdır.
 • Əvvəlcədən çiləmə olmadan bir dəfəyə 50 mm-dək qalınlığı olan suvaq qatını çəkmək olar. Zərurət olduqda iki dəfəyə daha qalın qatların çəkilməsi mümkündür.
 • Materialın universallığı – eyni zamanda suvaqlama, dekorativ elementlərin hazırlanması, təmir və bərpa işləri.
 • Yüksək susaxlama qabiliyyəti – məhlul qarışığı hətta məsaməli, nəmi yaxşı hopduran əsaslarda və yüksək temperatur zamanı da qatlara ayrılır və susuz olmur.
 • Otaqdakı rütubət rejimini nizamlayır – “nəfəs alaraq” otaqda əlverişli mikroiqlim yaradır.
 • Material ekoloji təmiz təbii mineraldan (gipsdən) hazırlanır və tərkibində insanların sağlamlığı üçün zərərli maddələr yoxdur.
 • Güstəriciləri Qiymətləri
  Bir qatın qalınlığı  
  • minimal
  8 mm
  • maksimal
  50 mm
  Qatın qalınlığı 10 mm oduqda sər norması ~10 kq/ m2
  Quruma müddəti ~ 7 sutka
  Fraksiyanın maksimal ölçüsü 1,2 mm-ə qədər
  Sərtlik  
  • sıxılmada
  >2,5 MPa
  • əyilmədə
  >1,0 MPa
  Bərkimiş halda sıxlıq ~1 000 kq/m3
  Qablaşdırılma Kağız kisə 25 kq
  Saxlama müddəti zədələnməmiş bağlamada 6 ay

  netty2012