<h1>Məhlul nasosu PFT ZP 3V S FU400</h1>

Məhlul nasosu PFT ZP 3V S FU400

Məhlul nasosu PFT ZP 3V S FU400

Hazır qarışıqın birbaşa iş yerinə ötürülməsi ücün.

PFT ZP 3 FU 400 səyyar qarışıq nasosu – hazır qarışıqları birbaşa işlərin yerinə yetirildiyi yerə ötürmək üçün nəzərdə tutulmuş, yüksək məhsuldarlığa malik, universal, kiçikqabaritli aqreqatdır.

Tətbiq sahəsi

PFT ZP 3 FU 400 qarışıq nasosu – zərurət yarandıqda böyük həcmli inşaat məhlullarını ötürmək üçün istifadə olunan maşındır. Bu qarışıq nasosu suvaq və hörgü qarışıqlarını mikserdən (betonqarışdırıcı) işlərin görüldüyü yerə ötürə bilər. Ötürülən qarışığın həcmi tələbata uyğun olaraq yüksək dəqiqliklə nizamlana bilər.

İstəyə əsasən PFT ZP 3 FU 400 məsafədən qoşula və söndürülə bilər.

Mikserlə kompleks iş zamanı dolma tənzimləyicisi yükləmə bunkerində qarışığın səviyyəsini tənziməyir.

 • Yüksək məhsuldarlıq.
 • Ötürülmənin böyük məsafəsi.
 • Məhsuldarlığın nizamlanma imkanı.
 • Xüsusi idarəetmə bloku.
 • Məsafədən idarəetmə.
 • Başqa PFT aqreqatları ilə kombinəedilmənin mümkünlüyü.
 • Səyyar mikserlərdən doldurulmanın mümkünlüyü.
 • Yükləməyin aşağı hündürlüyü.
 • Ağırlıq mərkəzinin yerdəyişməsi sayəsində yüksək manevrlilik.
 • İstifadə və təmizləmə zamanı minimum güc sərfi.
 • Göstəricilər

  Qiymətlər

  Ötürücü (mühərrik) 7,5 kVt
  Dəvrələrin sayı 35-280 döv./dəq
  Elektrik mənbəyi 400 V, üç faza
  Qoruyucu 32 А 
  Məhsuldarlıq* 7-120 l/dəq
  Ötürülmə məsafəsi* 100 m-ə qədər
  Ötürülmə təzyiqi* 30 bara qədər
  Hündürlük 520 mm
  En 700 mm
  Uzunluq 2140 mm/2740 mm
  Bunkerin həcmi 85 ı/170 l 
  Ümumi çəki 286kq-a qədər

  * Məhlululun qatılığı, şnek cütünun tipi və məhlul şlanqının diametrindən asılıdır

  netty2012