Dübel K

Dübel K

Kənar-haşiyəli plastmas dübel.

Arakəsmə və üzlük (profillər, kronşteynlər) konstruksiyası elementlərinin aparıcı divar və ya tavanlara bərkidilməsi üçün tətbiq edilir. 

Arakəsmə və üzlük konstruksiyası elementlərinin aparıcı divar və ya tavanlara bərkidilməsi prosesində hazır səthin yüksək keyfiyyətini və KNAUF texnologiyasına riayət olunmasını təmin edir.

netty2012